משתתפים חדשים בתכנית תנופה בחדרה

בחודש פברואר התחילו לעבוד תשעה משתתפים בתכנית תנופה בחדרה. שמחים אתכם ובהצלחה למשתתפים נוספים הנמצאים בתהליך מציאת עבודה.