היתרונות למעסיק

המדינה מאפשרת תמריצים למעסיקים של אנשים עם מוגבלויות, כדלקמן:

  • עובדים המגיעים באמצעות הקרן עברו תהליך מעמיק של אבחון והכשרה המאפשר את התאמתם לתפקיד ספציפי שבו יבטאו את כישוריהם.
  • הכשרה וליווי של אנשים בעלי מוגבלות במציאת עבודה, ובליווי בעבודה.
  • סיוע במימון התאמות נגישות במקום העבודה.
  • לעובדים שאינם מסוגלים להגיע לשכר מינימום יתקיים אבחון תפקוד (באמצעות משרד הכלכלה) לשכר מינימום מותאם.
  • העסקת עובדים עם מוגבלויות משפרת במידה ניכרת את תדמיתו של העסק כגורם המעורב בקהילה ומסייע לה. המעורבות בקהילה והאחריות החברתית הפכו בשנים האחרונות לגורם חשוב במגזר העסקי.