מטרות הקרן

 

  • להוביל שינוי חברתי ביחס לאדם עם מוגבלות בכלל ובתחום התעסוקתי בפרט.
  • מתן שירות איכותי ומונגש.
  • להוות עבור אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם כתובת עיקרית במתן שירותי אבחון ושיקום איכותיים לשילוב בתעסוקה.
  • להוות כתובת עיקרית עבור ארגונים ומוסדות המטפלים באוכלוסיות של אנשים עם מוגבלויות המעוניינים בשיקום תעסוקתי.
  • להוות כתובת מרכזית למעסיקים המוכנים להעסיק אנשים עם מוגבלויות.
  • להוות כתובת מרכזית למעסיקים המעוניינים לספק עבודות למרכזי תעסוקה מוגנים.