רציונל: תכנית חדשנית משותפת למשרד הרווחה ומרכזי השיקום ולשירות התעסוקה. תכליתה לאפשר למקבלי הבטחת הכנסה להשתלב בעולם העבודה. הנחת העבודה הינה שמי שנמצא מחוץ למעגל העבודה שנה ומעלה יתקשה לשוב בכוחות עצמו למעגל העבודה והוא זקוק להנחיה, ליווי והעצמה ומתן ידע קונקרטי כדי לעשות זאת.

מסגרת התכנית: 3 חודשים

ימים א-ה , בין השעות 8:30-13:30

מתוך תכני התכנית:

  • פיתוח מסוגלות תעסוקתית עצמית.
  • עיצוב חזון אישי, הצבת מטרות ואתגרים מותאמים.
  • גישור בין חזון למציאות ובניית תכנית עבודה.
  • כלים לפיתוח קריירה, והכרות עם שוק העבודה
  • לקיחת אחריות והרחבת אפשריות בחירה
  • מיומנויות למידה, כישורי מחשב, חשבון יישומי וכלכלת המשפחה.

התכנית כולל השמה בעבודה, ליווי ומעקב.