תשובות לשאלות הבהרה למכרז 02/2016 למתן שירותי ביקורת פנים

פוסט מאת erez פורסם בתאריך .

קרן – רשת מרכזי אבחון ושיקום מקצועי ותעסוקתי מתכבדת להעביר את תשובותיה לשאלות הבהרה למכרז 02/2016 למתן שירותי ביקורת פנים, כפי שהופנו אליה. על המציע לחתום על גבי מסמך התשובות ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז. ניתן לגשת למסמך התשובות בקישור http://keren.org.il/?attachment_id=837    

הארכת מועד להגשת הבהרות למכרז 02/2016 למתן שירותי ביקורת פנים

פוסט מאת erez פורסם בתאריך .

קרן – רשת מרכזי אבחון ושיקום מקצועי ותעסוקתי, מתכבדת להודיעכם בזאת כי המועד האחרון להגשת הבהרות למכרז שבנדון מוארך בזאת עד ליום חמישי, 3.3.2016 בשעה 12:00. על המציע לחתום על גבי מסמך הארכת המועד להגשת הבהרות ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז. להודעה על המכרז ולעיון במסמכי המכרז יש ללחוץ כאן. ביתר תנאי המכרז לא חל […]

מכרז פומבי מס' 02/2016 למתן שירותי ביקורת פנים

פוסט מאת erez פורסם בתאריך .

קרן – רשת מרכזי אבחון ושיקום מקצועי ותעסוקתי – מתכבדת להזמין בזה הצעות למתן שירותי ביקורת פנים, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז לרבות נוסח חוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 200 ₪ (התשלום לא יוחזר) במשרדי הקרן רח'  יהודה הימית 57, תל אביב יפו אצל הגב' יפית […]

שנה טובה

פוסט מאת erez פורסם בתאריך .

הקרן מאחלת לכל מקבלי השירות והמשפחותיהם, לגורמים המפנים והשותפים לדרך המקצועית, שנה טובה, שנה מבורכת בכל טוב, בריאות, שיגשוג, אחווה ורעות – שנה של עשייה חברתית פוריה.

משתתפים חדשים בתכנית תנופה בחדרה

פוסט מאת erez פורסם בתאריך .

בחודש פברואר התחילו לעבוד תשעה משתתפים בתכנית תנופה בחדרה. שמחים אתכם ובהצלחה למשתתפים נוספים הנמצאים בתהליך מציאת עבודה.

נפתחו מחזורים חדשים של תכנית תנופה

פוסט מאת admin פורסם בתאריך .

מחזור רביעי של תכנית "תנופה" נפתח במרכז השיקום בחדרה, ומחזור ראשון של התכנית נפתח במרכז השיקום בטבריה. "תנופה" הינה תכנית חדשנית המשותפת למשרד הרווחה ומרכזי השיקום ולשירות התעסוקה. תכליתה לאפשר למקבלי הבטחת הכנסה להשתלב בעולם העבודה. לפרטים נוספים על התכנית לחץ כאן.